Better together

בעלי קרקעות מתאגדים יחד איתנו לקידום הבניה

העלאת ערך הקרקע

התאגדות עם חברת נדל"ן בעלת ניסיון מוכח, שיזמה ובנתה עד היום אלפי יחידות דיור מייצרת ערך רב לחברי הקבוצה ומעלה את ערך הקרקע שלך!
במקרים רבים שמאים מטעם הבנקים הגדולים בישראל מעניקים תוספת ערך לקרקע בגין התאגדות עם חברת נדל"ן ובניה בעלת ניסיון מוכח

הקצאת מגרשים בשלמות

טיפול מול הרשויות בהקצאת הזכויות במטרה לקבל מגרשים בשלמות עבור חברי הקבוצה שלנו

שמירה על הזכויות שלך בקרקע

התאגדות בקבוצה שלנו מצמצמת באופן ניכר את הסיכון לפירוק שיתוף ורכישה כפויה ע"י גורם זר

ליווי משפטי ע"י משרד עורכי דין מוביל

חברי הקבוצה שלנו נהנים לא רק מהידע והניסיון הרב שלנו ביזום נדל"ן ובניה, אלא גם מליווי משפטי ע"י משרד עורכי הדין מהגדולים והמובילים בישראל

חסכון בעלויות

בנינו עד היום אלפי יחידות דיור. הידע והניסיון שצברנו תורם רבות לייעול התהליך ולחיסכון משמעותי בעלויות התכנון והבניה

קיצור זמן ההמתנה לבניה

הליך מקצועי ויעיל מול הרשויות, בעלי הזכויות ובעלי המקצוע השונים מביא לקיצור משמעותי בזמני ההמתנה לקראת הבניה

שאלות נפוצות

הסכם השיתוף שלנו לא מונע ממי שחתם עליו למכור את הקרקע שלו בכל שלב

סעיף 37 א' לחוק המקרקעין קובע כי, כל אדם יכול לדרוש פירוק שיתוף בכל עת

תלוי ביכולת והניסיון המוכח של הגורם המארגן

לא פעם שמאים מטעם בנקים מעריכים את שוויה של קרקע המאוגדת במסגרת הסכם שיתוף בערך גבוה משמעותית לעומת קרקע באותו מתחם שאינה מאוגדת בהסכם שיתוף. זאת מתוך הבנה כי התהליך למימוש הזכויות צפוי להיות יעיל ומאורגן ולהסתיים תוך זמן קצר יותר. בהקשר זה יודגש כי, ישנה חשיבות רבה לניסיון המוכח של הגורם המארגן בניהול ובניה של פרויקטים בהיקפים גדולים

חברתנו בנתה עד היום אלפי יחידות דיור בהצלחה רבה. הידע והניסיון שצברנו במהלך השנים מייצר ערך רב עבור חברי הקבוצה המאוגדים יחד איתנו. תהליך קידום הבניה איתנו מתבצע במקצועיות וביעילות תוך קיצור לוחות הזמנים בשלבי התכנון והביצוע ובמחירים מצוינים, כל אלו שווים כסף רב לחברי הקבוצה שלנו.

מנגנוני התגמול לגורם המארגן כפי שמובנים במסגרת הסכם השיתוף שלנו מייצרים תמריצים לייעל ולקצר את לוחות הזמנים, לחסוך בעליות המסים וההיטלים ולמקסם את שווי הזכויות של כל בעלי הקרקע בקבוצה שלנו כך שהאינטרסים של בעלי הקרקע ושלנו זהים.

לפרטים נוספים השאר פרטים
ונחזור אליך בהקדם

חייג עכשיו

03-6774411

דוגמאות לפרוייקטים מאוכלסים שלנו

לפרטים נוספים השאר פרטים
ונחזור אליך בהקדם

חייג עכשיו

03-6774411