בעלי קרקע דורשים הגדלת זכויות 3700

תכנית 3700 תל אביב