מתחם שדה דב קבוצת לוי & יאיר נדלן

חלקה 204 גוש 6896