We build your dream into reality

פרוייטים בתכנון ובביצוע

הכרמל תל אביב
תל אביב | הכרמל 34-36 - בשלבי היתר

פרוייקט יזום לבניית בניין חדש בן 5 קומות בשכונת כרם התימנים בתל אביב סה"כ 17 דירות חדשות בפרוייקט

בוסל כפר סבא 2
כפר סבא | רח' בוסול 5

פרוייקט התחדשות עירונית תמ"א 38 חיזוק ותוספת במסגרתו יחוזק ויחודש הבניין לצד הרחבת בניה ל 16 דירות קיימות ובניית 13 יח"ד חדשות.

פרוייקטים בביצוע ובתכנון
הוד השרון | מגדל מגורים ומסחר

פרוייקט התחדשות עירונית מסוג פינוי בינוי ברח בן גמלא יהושוע בהוד השרון במסגרתו יבנה מגדל מגורים בן 30 קומות הכולל 140 דירות וקומת מסחר

חיפה | שד' מח"ל - העבודות בשטח בעיצומן

פרוייקט התחדשות עירונית פינוי בינוי במסגרתו נבנות בימים אלו 800 יח"ד חדשות

רמלה | מתחם מבצע יהונתן

פרוייקט התחדשות עירונית תמ"א 38 ופינוי בינוי בשלבי תכנון מתקדמים במסגרתו מתוכננות להיבנות כ-1,000 יח"ד חדשות.

בת ים | סוקולוב 17

פרוייקט התחדשות עירונית תמ"א 38 חיזוק ותוספת במסגרתו יחוזק ויחודש הבניין. סה"כ 24 יח"ד (12 קיימות + 12 יח"ד חדשות)

קדימה | מרכז מסחרי

מרכז מסחרי בישוב קדימה בשטח בנוי של כ 11,500 מ"ר. בשלבי היתר