אודות

קבוצת יאיר נדל"ן עוסקת באיתור, שיווק והשבחת קרקעות ובאיגוד בעלי קרקעות במסגרת הסכם שיתוף לצורך קידום הבניה במשותף.

אנו מקפידים הקפדה יתרה להציג בכל עסקה את הנתונים בצורה המדויקת ביותר ובשקיפות מלאה. רותמים את הידע והניסיון הנצבר שלנו לטובת יצירת ערך ללקוחות שלנו ומאמינים כי השם והמוניטין שלנו חשובים יותר מרמת הרווחיות ומקפידים לפעול תמיד ברוח זו