Don't wait to buy real estate Buy real estate and wait

ההשקעה הטובה ביותר על פני האדמה היא האדמה

נגן וידאו

מידע על ההשקעה

שטח "תכנית שדה התעופה בהרצליה" ממוקם בין שכונת נחלת עדה לשכונת גן רש"ל. בהתאם להוראות תכנית המתאר המחוזית מס' 5 השטח הוגדר כאזור פיתוח עירוני, ייעוד אופטימלי לקידום תכניות הפשרה.

שדה התעופה בהרצליה מהווה מזה שנים ארוכות מטרד לתושבי צפון הרצליה, מערב רעננה וכפר שמריהו. בשטח שיפונה מקדמת כיום המדינה תכנית לבניית שכונה חדשה באמצעות הוועדה לתכנון שטחים מועדפים למגורים (ותמ"ל).

גבולות שטח הפרויקט שמוכר גם בכינויו "קריית מסלול הרצליה" הם כפר שמריהו במערב, שדרות ירושלים במזרח, דרך הבריגדה היהודית בדרום והגבול המוניציפלי עם רעננה וכביש 531 בצפון. השטח ברובו בלתי בנוי, למעט השכונות גן רש"ל ונחלת עדה.

תכנית לתכנון הרובע הצפוני של הרצליה כוללת כ-1,500 דונם במסגרתו מתוכננות כ- 10,000 יח"ד, כ- 875,000 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה וכ- 410,000 מ"ר למוסדות ציבור. מדובר ברובע עירוני חדש על שטח שדה התעופה המתפנה בהרצליה והשטחים הסמוכים לו.

עוד בשנת 2012 החלה עיריית הרצליה בקידום תכנון השכונה החדשה שצפויה להיבנות בשטח שדה התעופה שיתפנה. משימת התכנון הופקדה בידי משרד האדריכלים פרחי צפריר.

גושים הנכללים בתכנית:

גוש 6672 חלקות: 10, 12, 18, 23-24, 28-30, 32-44, 47-52, 65-87.
גוש 6673 חלקות: 10-46
גוש 6663 חלקות: 1-5, 15, 17-18, 58-59, 63, 99-100, 202-204

הקרקע אינה זמינה לבניה מידית וזה הזמן שלך להשקיע

לפרטים נוספים השאר פרטים
ונחזור אליך בהקדם

  חייג עכשיו

  03-6774411

  דוגמאות לפרוייקטים מאוכלסים שלנו

  לפרטים נוספים השאר פרטים
  ונחזור אליך בהקדם

  חייג עכשיו

  03-6774411